Navigace

Obsah

Název projektu: „Podbřezí žije a slaví se svými polskými přáteli“   

Registrační číslo projektu: CZ.3.22/3.3.02/14.04241

Realizátor projektu: Obec Podbřezí

Logo projektu:

Logo

 

Stručný popis projektu:

Obec Podbřezí podepsala v roce 2012 smlouvu o partnerství s obcí Jaszkowa Górna z Polska. Obě vesničky jsou malé, ale žijí zde aktivní lidé, kteří mají chuť do vzájemného poznávání.

Tento Česko – polský projekt, který je financován z Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis v rámci OP příhraniční spolupráce, řeší setkávání obyvatel, spolků, dětí i seniorů při tradičních ale i netradičních akcích. Zároveň pro dobrou informovanost o celém projektu a obcích s jejich spolky byly vydány pamětní noviny a další propagační materiály jako pexeso a omalovánky s tématem obce Podbřezí. V hostinci Skalka v rámci projektu byl nainstalován dataprojektor s plátnem, na kterém se budou prezentovat jednotlivá setkání a akce.

Hlavním cílem projektu je prohloubení již existujících partnerství a navázání nových vztahů v rozvoji Česko – polské spolupráce, ale i poznávání života, kultury a tradic partnera. Projekt by také měl přispět k výměně zkušeností  a využívání dobrých praktik v životě obou vesniček.

 

Fotogalerie:  

Podbřezí jede do Jaszkowej

Noc s Andersenem

Představujeme se přátelům (fotky z oslav 23.5.2015)

Požární útok vážně i nevážně