Navigace

Obsah

Informace o schváleném rozpočtu na rozpočtový rok 2017

Informace o očekávaném nebo skutečném plnění rozpočtu za rok 2017

Návrh rozpočtu na rok 2018

Rozpočet 2018

Rozpočtové opatření č.1/2018

Rozpočtové opatření č.2/2018

Rozpočtové opatření č.3/2018

Rozpočtové opatření č.4/2018

Rozpočtové opatření č.5/2018

Rozpočtové opatření č.6/2018

Rozpočtové opatření č.7/2018

Rozpočtové opatření č.8/2018

Rozpočtové opatření č.9/2018

Rozpočtové opatření č.10/2018

Rozpočtové opatření č.11/2018

Rozpočtové opatení č.12/2018

Rozpočtové opatření č.13/2018

Rozpočtové opatření č.14/2018

Rozpočtové opatření č.15/2018

Rozpočtové opatření č.16/2018

Čerpání rozpočtu k 31.12.2018