Navigace

Obsah

Listinná úřední deska je umístěna na návsi v zasklené vitríně a je přístupná 24 hodin denně. Na elektronické i listinné úřední desce Obce Podbřezí jsou v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. vyvěšeny stejné dokumenty po dobu zákonné lhůty zveřejnění. Po uplynutí této lhůty jsou dokumenty na obou deskách přesunuty do archivu. V archivu je možné dokumenty prohlédnout i po uplynutí zákonné lhůty zveřejnění. Pokud si chcete prohlédnout dokumenty z archivu, překlikněte políčko: Zobrazit "aktuální úř. desku" na "Archiv úř. desky" a vyberte rok.


Ostatní dokumenty

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Veřejná vyhláška - Aktualizace č.2 Zásad územního rozvoje 26.06.2019 12.07.2019
Výstraha královéhradeckého kraje 14.06.2019 30.06.2019
Pověřenec pro ochranu osobních údajů 23.04.2019 31.12.2025
Nedostatečně indentifikovaní vlastníci 10.10.2018 26.10.2019

Informace o umístění rozpočtů,rozp.opatření,výhledů,závěrečných účtů obce a školy