Navigace

Obsah

Územní plánování

 

Územní plán Podbřezí - schválen ZO Podbřezí 30.1.2018

Grafická část

 

Změna č. 6 územního plánu sídelního útvaru Podbřezí

- Oznámení o vydání Změny č. 6 Územního plánu

- Textová část

- Hlavní výkres

- Veřejně prospěšné stavby a asanační úpravy

- Koordinační výkres

- Výkres širších vztahů

- Výkres předpokládaných záborů půdního fondu

 

Změna č. 5 územního plánu sídelního útvaru Podbřezí

- Oznámení o vydání změny č. 5 územního plánu

- Změna a odůvodnění změny

 

Změna č. 4 územního plánu sídelního útvaru Podbřezí

- Výpis z usnesení ZO 23. 6. 2010

- Výpis z usnesení ZO 1. 9. 2009

 

Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru Podbřezí

- Oznámení o vydání změny č.3 územního plánu

- Změna a odůvodnění změny UPSÚ Podbřezí

 

Změna č. 2 územního plánu sídelního útvaru Podbřezí

- Vyhláška o schválení změny č. 2 UPSÚ Podbřezí

- Textová a grafická část

 

Změna č. 1 územního plánu sídelního útvaru Podbřezí

- Schválení změny č. 1 ÚPSÚ Podbřezí

- Textová a grafická část

 

Návrh zadání Územního plánu sídelního útvaru Podbřezí

- Oznámení o projednávání návrhu zadání ÚPSÚ Podbřezí

- Návrh zadání