2016 - Vesnice roku Královéhradeckého kraje - Bílá stuha

Fotografie - jak nás viděla komise

Fotografie - návštěva komise

Fotografie - vyhlášení