Územní plán

Územní plánování


Územní plán Podbřezí - schválen ZO Podbřezí 30.1.2018
Změna č.1a územního plánu - schválena ZO Podbřezí 12.9.2019


  Textová část:

Grafická část