Veřejná vyhláška č. 1/2009 - Koeficient daně z nemovitosti