7. Plátce daně z přidané hodnoty

Daňové identifikační číslo (DIČ): CZ00579319