Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Jméno: Bc. Kateřĺna Mitltihneľová, DiS.
Telefon: 777 919 771
E-mail: katerina.mitlohnerova@sms-sluzby.cz