Velkoobjemové kontejnery, nebezpečné odpady, elektroodpad