Památníky v obci
Tisk článku

Památníky v Obci Podbřezí

Cennou památkou je židovský hřbitov s 92 náhrobky (nejstarší z r.1725). Karel Krpata: „…není na českém venkově židovského hřbitova, který by směl se skaleckým soutěžit v malebnosti a přitažlivosti polohy. Čtyři tóny vyjímečné působivosti se tu slily v strhující akord přírodní krásy – snivé lesní údolí, jará horská bystřina, ryčně rozhlaholený splav a v sebe stulené, roztodivně vrávorající kameny s hebrejskými nápisy…“).
 
Zděný sál synagogy (používaný do roku 1888) je klasicistní stavba s korunní římsou a střechou ukončenou v čele valbou. Postaven r.1820 na místě ubouraného dřevěného sálu synagogy (čp.55) se školou (čp.56). Oba objekty (proti lipové aleji) jsou již přestavěny (obvodové zdi sálu jsou zachovány).
 
Historickou památkou jsou i náhrobní kameny skaleckých feudálů, umístěné na zdi farního kostela v Bílém Újezdě.
 
Opředený pověstmi a tajemností je nejstarší dřevěný dvouramenný kříž, zv. Španělský, který od nepaměti stojí u bývalé obchodní trstenické stezky (nyní polní cesta k Cháborám). Údajně zde došlo k bitvě v třicetileté válce a prokazatelně zde jsou pohřbeni vojáci zemřelí v skaleckém lazaretu r.1809),
 
opředený tajemností vzniku je i tzv. Šedý křížek ve Lhotě.
 
Boží muka z r.1924 nad Chábory (místo dřevěného kříže),
 
pilířové sousoší Nejsvětější Trojice z r.1755 (nad zámkem),
 
Antonín Paduánský z r.1758 (se zvoničkou nad hostincem),
 
Panna Maria bez hříchu počatá z r.1760 (při vjezdu do vsi),
 
pilířová socha Jana Nepomuckého v Netřebě z r.1772,
 
Jan Nepomucký z r.1897 (před základní školou),
 
Boží muka z r.1867 (při výjezdu k Bílému Újezdu),
 
Boží muka ve Lhotě z r.1867 (se zvoničkou),
 
Boží muka v zatáčce Netřeby z r.1881,
 
Boží muka v Netřebě z r.1900 se zvoničkou z r.1867,
 
Boží muka na Škutině (Machovi) - zde umístěna r.1937,
 
Boží muka na Škutině (Plištilovi) ze starého doberského hřbitova zrušeného r.1885 - zde byla postavena v roce 1945,
 
soška Jana Nepomuckého ve výklenku zámecké terasy,
 
tzv. Neratovské schodiště (se čtyřmi sochami) v zámeckém parku,
 
Pomník padlých se schránkou s plstí ze zborovského bojiště. Roku 1928 byl postaven u paty zámeckého ostrohu – roku 1999 byl přestěhován na vkusně parkově upravený prostor po zbořeništi vrchnostenské vinopalny (k uctění padlých se koná každoroční posvícenský průvod s položením věnce u pomníku a se zahráním památné písně: „Hoši od Sborova“).
 
Ze zachovalých pamětních lip je to Lípa svobody z r.1920 (na kopečku - první z lipové aleje) a Švehlova lípa z r.1935 (v parčíku proti hostinci). Na paměť 50tého výročí republiky byly r.1968 zasazeny za Podbřezí a Lhotu dvě Lípy svobody (obě před podbřezskou prodejnou). Nejmladší z pamětních lip je tzv. Miléniová lipka v nově zřízeném parčíku proti bývalé synagoze (vysazena při sjezdu rodáků 12. května 2001).
 
Územím obce protéká romantickými zátokami Zlatý potok. Při sledování jeho toku můžeme navštívit splav s židovským hřbitovem, kamenný sklípek z dob vzniku statku Skalka, přírodní rezervaci Skalecký háj, cháborské hradiště či keltské osídlení na Chlumu s žárovým mohylovým pohřebištěm.

Tisk článku