Historie
Tisk článku

Historie

Historie

V naší vesnici byly ženy vždy velmi aktivní. Často se zapojovaly do veřejného dění, a to jak samostatně, tak i v rámci organizovaných skupin a spolků. Zasloužily se tak o pořádání nejrůznějších společenských, kulturních i sportovních akcí. Jistě stojí za připomenutí jejich působení v ochotnickém divadle, v zahrádkářském spolku, či ve sboru dobrovolných hasičů. Ovšem za první ryze ženský spolek můžeme označit až Československý svaz žen, který byl ve zdejší obci založen v polovině minulého století. Nutno ale podotknout, že se jednalo o dobovou a spíše politickou organizaci, řízenou „shora“ komunistickými strukturami. Členky sdružení musely podávat na okresní stupeň svazu zprávy, předkládat zápisy ze svých schůzí a v neposlední řadě také odvádět stanovené poplatky. Přesto se jim i za těchto okolností dařilo pořádat mnoho akcí, jež obohacovaly běžný život malé obce. Jednalo se především o všelijaké zábavné dny pro děti jako byl karneval, branný den či místní pouť. Ostatně v případě karnevalu byla založena tradice, která nepřetržitě trvá dodnes. Jde o atrakci, která neodmyslitelně patří do programu obce a těší se na ni jak děti, tak i dospělí.

Po pádu komunistického režimu se ukázala další spolupráce se zmíněným svazem žen jako nevyhovující. Místní ženy proto z něho záhy vystoupily a formálně se přiřadily pod jinou organizaci, a to Osvětovou besedu. Ani toto spojení však netrvalo dlouho. Od poloviny 90. let se tak ženy družily pouze ve volném uskupení, jehož činnost zaštiťovala samotná obec. Tyto změny však v ničem činnost sdružení neochromily, právě naopak. V průběhu let 1990 – 2000 sdružení pořádá celou řadu volnočasových a společenských událostí. Zdejší občané a především občánci si tak například mohli užít oblíbených dětských dnů, opakovaně si prošli pohádkový les, shlédli módní přehlídky, zarejdili si s čarodějnicemi, zúčastnili se karnevalů (a to i na ledě), také besídek ke dni matek, branných dnů, přednášek a besed o kosmetice a zdraví, chodili cvičit a podobně. Nelze také nepřipomenout každoroční pořádání rovněž již tradičních babských plesů či bálů. Vstup do nového tisíciletí tak zastihl místní ženy tak říkajíc v plném nasazení. Postupné zapojování dalších generací do vedení i chodu sdružení s sebou přineslo nové nápady a obměny zavedených akcí. Pořádaly se mimo jiné zájezdy na divadelní představení a v pravidelném programu zdomácněla burza dětského oblečení a posléze i stezka odvahy, sněhulákování, či předvánoční zpívání na rynku. Ženy také výrazně přispěly k úspěchu několika mimořádných oslav, které byly v obci pořádány, ať již šlo o oslavy 100 let místní školy (1997), nebo sraz rodáků (2001), 120. výročí založení sboru dobrovolných hasičů SDH Podbřezí (2005), oslavy titulu Vesnice roku (2006), sraz rodáků a 125 let hasičů (2010), oslav SDH Lhota (2011) a dalších.

S uvedeným rozvojem činností však již bylo nezbytně nutné dát sdružení oficiální právní podobu. V roce 2011 tak došlo k založení občanského sdužení s názvem Sdružení žen Podbřezí, o.s. Od té doby sdružení samostatně spravuje veškeré své záležitosti, a stalo se tak rovnocenným partnerem ve vztahu k obci i dalším spolkům a organizacím, se kterými spolupracuje. V této nové podobě může lépe sloužit svému účelu, jímž i nadále zůstává snaha o zpestření života místních lidí, pořádání volnočasových aktivit pro dětí i dospělé, podpoření vzájemné pomoci a solidarity mezi ženami a především zažití spousty legrace.

 
podzim 2012
za Sdružení žen Podbřezí, o.s.
Veronika Votroubková

 

Ohlédneme-li se za obdobím uplynulých pěti let v činnosti Sdružení žen Podbřezí, z.s., spatříme nespočet podařených akcí a rozmanitých aktivit členek, kterých v současné době náš spolek čítá 50. V březnu roku 2010 stávající vedení předalo svoji činnost mladší generaci, která navázala v plném rozsahu a postupně přidávala i nové aktivity. V roce 2011 Sdružení žen Podbřezí získalo právní podobu a nyní samostatně spravuje záležitosti, které jsou nutné k naplnění vytyčeného poslání. A jaké akce pořádáme? Babské bály, besedy cílené na maminky na rodičovské dovolené, burzy dětského oblečení a potřeb, cvičení rodičů s dětmi, dětské dny, dětské karnevaly, ochutnávky vín, předvánoční rozsvěcení vánočního stromu, sněhulákování, stezky odvahy, tvořivé dílničky a zájezdy na divadelní představení.

Těšíme se ze zájmu obyvatel obce o naše akce a z dobré spolupráce s obecním úřadem. Věříme, že náš spolek přispívá k rozmanitějšímu životu v obci a že činnost v neziskovém sektoru má svůj nezastupitelný význam.

                                                                          
Květen 2015
Za Sdružení žen předsedkyně Marcela Volfová

Sdružení žen - fotografie dětí

Sdružení žen - Fotografie dětí

Sdružení žen - fotografie ze Stezky odvahy

Sdružení žen - fotografie srdce ze sněhu

 

 

 

 

Tisk článku