Úřední deska
Zápis do 1. ročníku ZŠ a MMŠ Podbřezí
Veřejné zasedání zastupitelstva 28.3.2023
28.3.2023 Jednání valné hromady Honebního společenstva Podbřezí
Nedostatečně identifikovaní vlastníci - nemovitosti připadnou do vlastnictví státu
Návrh závěrečného účtu Obce Podbřezí
DSO - Přehled o vyvěšených dokumentech
Informace o umístění rozpočtů,rozp.opatření,výhledů, závěrečných účtů 16.12.2022
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální dotace - Sdružení žen
Úřední deska - archiv změn