Tisk
Úřední deska
Veřejná vyhláška - Zpráva o uplatňování Zásad územního rozvoje
Záměr č. 3/2021 - Záměr pronájmu nebytového prostoru
Veřejná vyhláška - přechodná úprava provozu
Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za r.2020-Aqua servis
Informace o umístění rozpočtů,rozp.opatření,výhledů, závěrečných účtů 28.4.2021
Konkurs na místo ředitele/ředitelky ZŠ a MMŠ Podbřezí
Nedostatečně identifikovaní vlastníci
Veřejná vyhláška-opatření obecné povahy-lesy-změna a doplnění předchozí vyhlášky
Veřejná vyhláška-opatření obecné povahy-lesy
Úřední deska - archiv změn