Úřední deska
Informace o umístění rozpočtů,rozp.opatření,výhledů, závěrečných účtů 1.7.2021
Informace o aktuální probíhající stavbě kanalizace a ČOV
Nedostatečně identifikovaní vlastníci
Veřejná vyhláška-opatření obecné povahy-lesy-změna a doplnění předchozí vyhlášky
Veřejná vyhláška-opatření obecné povahy-lesy
Úřední deska - archiv změn