SDH Lhota Netřeba
Tisk článku

SDH Lhota Netřeba

Odkaz na www stránky SDH Lhota Netřeba

Vznik našeho nevelkého Sboru dobrovolných hasičů Lhota Netřeba je datován do roku 1901, kdy se sešla první valná hromada.  Za uplynulých 114 let byly do našeho sboru přijaty skoro tři stovky více či méně známých osobností, v současnosti je nás 53 povětšinou aktivních členů. Naštěstí naši obec již dlouhá léta nenavštívil obávaný červený kohout, a tak někteří naši členové z čistého zoufalství a abstinenci po požáru znovu oživili éru divadelních aktivit započatou ve Lhotě Netřebě již roce 1919.

V roce 2011 jsme společně oslavili 110 let od založení sboru a dvoudenní akce, na které nechyběla okrsková prověrka techniky, hudební i divadelní produkce a soutěže, se díky počasí a věrným příznivcům vskutku vydařila. Na pořádání takovýchto akcí jsme si mimo jiné pořídili párty stan, který je útočištěm při nepohodě. To ovšem nebyl zdaleka jediný počin za minulých pět let. Již pravidlem se stalo pořádání pálení čarodějnic a s ním spojené dětské odpoledne s různými soutěžemi. I vydařená obdoba posvícení, kterou jsme uspořádali, by se ráda dočkala pokračování, jen zatím prostě není kde. Ač nejsme nuceni vyjíždět k požárům, staráme se mimo jiné o svoji historickou stříkačku DS-16 i v roce 2013 zakoupené auto VW Caravelle, pravidelně se také účastníme prověrek i soutěží.           

Více o nás se snažíme prezentovat na našich stránkách http://sdh.lhotanetreba.cz/ Za SDH Lhota Netřeba jednatel Jiří Piskora

 

 

 

 

Tisk článku