Myslivecké sdružení
Tisk článku

Myslivecké sdružení Podbřezí

         Myslivecké sdružení Podbřezí v dnešní podobě bylo založeno v roce 1962 sloučením Mysliveckých spolků Lhota a Skalka a mělo 10 zakládajících členů.

        Od tohoto roku Myslivecké sdružení hospodařilo na 653 ha, z toho 101 ha lesní půdy, 549 ha zemědělské půdy a 0,19 ha vodní plochy. Drobná zvěř byla ještě na vysokých početních stavech až do konce 80. let. Roční výřady ulovených zajíců a bažantů se pohybovaly kolem 300 kusů. V roce 1982 zaniklo MS Podbřezí a bylo rozděleno mezi větší okolní sdružení – MS Skuhrov nad Bělou, MS Dobruška a MS Trnov. Zlomovým obdobím byl rok 1989. Po vzájemné dohodě bývalých členů MS Podorlicka Skuhrov nad Bělou, byly v průběhu roku 1990 vytvořeny tři samostatné celky a dne 21. června 1991 bylo opět obnoveno MS Podbřezí se sedmi členy a celkovou výměrou honitby 654 ha. Až do roku 1993 docházelo k drobným úpravám a zarovnávání hranic honitby do dnešního stavu, kdy je rozloha honitby 819ha.

      Myslivecké sdružení je (co do počtu členské základny) nejmenším spolkem v naší obci,

ale proto se nedá říct, že by za námi nebyla vidět žádná práce ve prospěch občanů a naší obce. Myslivecké sdružení se prezentovalo zajímavou výstavou na srazu rodáků obce Podbřezí

a oslav 125 let založení SDH, kde byly k vidění trofeje zvěře, ukázky mysliveckých tradic v podobě pasovacích listů z přijímání mezi myslivce, pasovací listy na lovce, střelecké diplomy, myslivecká literatura a mnoho dalších. Myslivecké sdružení pořádá každoročně tradiční setkání s přáteli myslivci z okolních sdružení na střelnicích i na společných lovech, pořádá posezení s grilováním pro členy honebního společenstva, podílí se na přípravách zvěřinových hodů v obecním hostinci a mnoha dalších akcích.

       Hlavní díl naší práce však spočívá v ochraně přírody a živočichů v ní žijících a jejich zachování pro příští pokolení. Několikrát do roka vyjíždíme do honitby uklidit nepořádek, který neskončil v kontejneru na odpady. Udržujeme setím, vláčením a sečením cesty v obecních lesích, které nám zároveň slouží jako krmná políčka pro zvěř.  Pravidelně vypouštíme bažantí a koroptví hejna do volnosti k oživení přírodní populace. Před pár lety jsme založili „Oblast chovu koroptví“ s velkým důrazem na péči a ochranu této krásné zvěře, kde se nám s nemalým nákladem na krmení a krmná zařízení daří udržet v honitbě dobré bažantí a koroptví kmenové stavy, čehož jsou důkazem i časté dotazy spoluobčanů po setkání s touto zvěří ve volnosti. V zimních měsících vedou cesty myslivců ke krmným zařízením, aby snížili v tomto období strádání zvěře, která je často rušena pohybem lidí a jejich čtyřnohých miláčků. Mezi největší úspěchy posledních 5 let se však řadí náš podíl na záchraně 5 ha krásné přírody před hrůzou fotovoltaické elektrárny.  

Zdeněk Doubravský, předseda MS Podbřezí

    

Tisk článku