Sdružení žen
Tisk článku

Sdružení žen

Sdružení žen - hlavní informace
Název:

Sdružení žen Podbřezí, z.s.

Sídlo: Obecní úřad Podbřezí, Podbřezí 16, 518 03 Podbřezí
IČ: 22879315
Kontakt:  zenypodbrezi@seznam.cz
Účel:

Hlavním účelem a posláním sdružení je pořádání a podpora kulturních, sportovních, společenských a jiných akcí, směřujících k rozvoji kultury, vzdělávání, sportu a ostatních volnočasových aktivit na venkově, zejména v obci Podbřezí a v okolních obcích.

Mezi hlavní činnosti sdružení proto patří zejména:
- organizování pravidelných i nepravidelných volnočasových aktivit pro děti a mládež v průběhu celého roku s tím, že tyto akce jsou určeny jak pro organizované, tak i neorganizované děti a mládež;
- pořádání jedno i vícedenních jednorázových akcí, zotavovacích pobytů a jiných akcí pro děti a mládež;
- pořádání a podpora projektů zaměřujících se na pohybovou gramotnost, a to jak u dětí a mládeže, tak i dospělých osob;
- podpora či pořádání akcí, které přispívají k rozvoji osobností a společenských a dalších dovedností u dětí a mládeže, jakož i k rozvoji osobností a dalšího vzdělávání a osobnostního růstu dospělých osob;
- pořádání společenských, vzdělávacích, kulturních a jiných akcí pro organizované i neorganizované dospělé osoby;
- spolupráce s Obcí Podbřezí a s ostatními spolky či jinými státními i nestátními subjekty a organizacemi, která povede k intenzivnějšímu naplňování poslání a cílů sdružení.

Vedení: Bc. Marcela Volfová – předsedkyně
Mgr. Jana Křepelová – zástupkyně
Šárka Sládková – pokladní
Stanovy Sdružení žen Podbřezí, o.s. jsou k dispozici zde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sdružení žen - hromadná fotografie

Sdružení žen - Hromadná fotografie - ženy jako pohádkové postavy

Sdružení žen - hromadná fotografie - ženy jako šmoulové

Sdružení žen - Pevnost Boyard

 

 

NAŠE AKCE JSOU REALIZOVÁNY ZA FINANČNÍ PODPORY KRÁLOVEHRADECKÉHO KRAJE.

 

Logo královéhradeckého kraje

 

 

 

 

 

 

Tisk článku