Skaláci
Tisk článku

Skaláci v akci

 

Historie

Oddíl Skaláci vznikl v roce 2011 jako součást Pionýrské skupiny Dobruška.  Činnost v oddíle Skaláci nabízí setkávání s novými lidmi nebo neznámými aktivitami. Součástí toho všeho je nezaměnitelná atmosféra – kamarádství, společné zážitky, sounáležitost, spolupráce při většině aktivit, práce v týmu i příležitost nechat vyniknout vlastní osobnost nebo rozlišování správného a špatného chování v mnoha situacích. Děti se při hrách učí přijmout prohru či oprávněnou kritiku. Překonání sama sebe je součástí řady dobrodružných aktivit jako je lezení na skalách, sjíždění řek, lezení na ferratových cestách, spaní pod širákem, pohyb na sněžnicích a mnoho jiného. To vše vyžaduje potlačení vlastního strachu či pohodlnosti.  Aktivity oddílu rozšiřují obzory v oblastech, s kterými se děti jinde nesetkávají (např. tábornické dovednosti, týmová spolupráce, činnost v lavinách). Vedeme děti ke kladnému vztahu k přírodě a respektu k všemu živému kolem nás. Při jednodenních nebo vícedenních výletech děti objevují zároveň romantiku i drsnou realitu přírody, poznávají na „vlastní kůži“ její řád i proměny, její sílu i zranitelnost. Pobytem v přírodě rozvíjíme tvůrčí a praktickou inteligenci a zručnost, učíme se jak a kde bezpečně přebýt, jak si zajistit jídlo, teplo… a nebo kudy jít. Naše tábory jsou praktickou ukázkou soužití člověka s přírodou.

Za Skaláky Marek „kulíšek“ Kulich

Tisk článku