Dotace
Tisk článku

Dotace, příspěvky, granty, dary od roku 2010

 

 

Přehled dotací, příspěvků, grantů od r.2010
Rok Poskytovatel Popis Dotace Celkové náklady
2017 Zeas Podorlicko a.s. Lesní hřiště 35 000,00 35 000,00
2017 Ministerstvo pro místní rozvoj Stavební úpravy č.p. 3 v Podbřezí na moderní vzdělávací zařízení 11B. etapa 600 000,00 1 042 069,00
2017 Ministerstvo pro místní rozvoj Oprava místních komunikací v obci Podbřezí 567 300,00 1 134 696,00
2017 Ministerstvo pro místní rozvoj Územní plán - II.etapa 48 000,00 119 790,00
2016 Ministerstvo pro místní rozvoj Územní plán - I. etapa 190 000,00 242 000,00
2016 SFŽP a FS Rekonstrukce vytápění a zateplení objektu ZŠ a MŠ Podbřezí 1 704 871,80 2 666 171,00
2015 Ministerstvo pro místní rozvoj Oprava kulturních památek v obci Podbřezí 175 000,00 255 300,00
2015 Fond mikroprojektů v Euroregionu Glacensis Podbřezí žije a slaví se svými polskými přáteli 129 575,96 195 541,00
2015 POV Královéhr.kraje Oprava místních komunikací v Podbřezí 586 156,77 1 285 549,51
2015 Královéhradecký kraj Školení JSDH 6 000,00 12 104,00
2014 SFŽP Protipovodňové opatření pro Obec Podbřezí, informační systém a digitální povodňový plán 1 202 079,60 1 344 674,00
2014 POV Královéhr.kraje + DSO OH Radar RD 300 Děti u ZŠ Podbřezí 27 507,00 56 574,76
2014 POV Královéhr.kraje + DSO OH Radar RD 300 ve Lhotě Netřebě 23 871,00 49 095,75
2014 Královéhradecký kraj Dotace na úroky 56 000,00 112 707,96
2014 PRV-MAS POHODA Venkova Vybudování 2 kabinetů ZŠ Podbřezí 198 118,00 594 270,00
2013 POV Královéhr.kraje + DSO OH Dopravní značení v obci Podbřezí 25 133,00 50 265,25
2013 Nadace VIAERA Soutěž Era Starosta roku 300 000,00  
2013 Královéhradecký kraj Dotace na úroky 73 000,00 147 804,86
2013 PRV-MAS POHODA Venkova Oprava sportoviště za ZŠ Podbřezí 199 767,00 434 221,80
2013 Královéhradecký kraj Školení JSDH 300,00 666,00
2012 Ministerstvo pro místní rozvoj Oprava mostu Chábory 691 944,00 988 492,00
2012 Královéhradecký kraj Projektová dokumentace Protipovodňová opatření na toku Dědina 146 000,00 216 540,00
2012 Královéhradecký kraj Dotace na úroky 97 000,00 194 847,00
2012 Evropský sociální fond + MPSV Příležitosti na vesnici 5 763 216,27 6 825 822,27
2011 POV Královéhr.kraje + DSO OH Dopravní značení v obci Podbřezí 22 410,00 37 414,00
2011 POV Královéhr.kraje Vybavení výdejny jídel ZŠ Podbřezí 222 035,00 450 318,00
2011 Královéhradecký kraj Školení JSDH Podbřezí 2 775,00  
2011 Královéhradecký kraj ČOV u ZŠ 560 000,00 704 067,00
2011 Královéhradecký kraj Dotace na úroky 88 100,00  
2010 POV Královéhr.kraje + DSO OH Radar RD 280 plus na Cháborech 35 184,00 58 714,28
2010 POV Královéhr.kraje Výměna stropů nad přízemím ZŠ Podbřezí 600 000,00 1 573 096,00
2010 Královéhradecký kraj Dar na oslavy 125 let SDH Podbřezí a sraz rodáků 20 000,00  
2010 Královéhradecký kraj Školení JSDH Podbřezí 1 735,00  
2010 PRV-MAS POHODA Venkova Výstavba víceúčelového hřiště 1 798 110,00 2 460 584,20
2010 PRV-MAS POHODA Venkova Rekonstrukce šatny, jídelny a výdejny jídel ZŠ Podbřezí 1 734 614,00 2 335 525,00
Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
logo-dso-oh.png 223.5 Kb
logo-era.jpg 12 Kb
logo-erdf.png 104 Kb
logo-esf.png 68 Kb
logo-kraj.jpg 10.5 Kb
logo-mas-pohoda.jpg 41.8 Kb
logo-mmr.png 42.5 Kb
logo-mpsv.jpg 44.1 Kb
logo-nadace-via.jpg 76.2 Kb
logo-opzp.png 35.1 Kb
Tisk článku