Územní plánování
Tisk článku

Územní plán

Územní plánování


Územní plán Podbřezí - schválen ZO Podbřezí 30.1.2018
Změna č.1a územního plánu - schválena ZO Podbřezí 12.9.2019


  Textová část:

Grafická část

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
uz-po-z1-up-podbrezi-vps.pdf Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 910.7 Kb
uz-po-z1a-up-podbrezi-hlv.pdf Hlavní výkres 1920.9 Kb
uz-po-z1a-up-podbrezi-kov.pdf Koordinační výkres 2844.9 Kb
uz-po-z1a-up-podbrezi-zcu.pdf Výkres základního členění území 929.3 Kb
z1a-podbrezi-uz-k-vydani.pdf ÚZEMNÍ PLÁN PODBŘEZÍ úplné znění po vydání Změny č.1a vč. záznamu o účinnosti 556.9 Kb
Tisk článku