Odpady
Tisk článku

Odpady

Nebezpečné a velkoobjemové odpady, elektroodpad

 

 

Svoz komunálního odpadu pro rok 2020
 
Měsíc Podbřezí, Lhota Netřeba, Chábory Osada Přímy
Leden každé úterý Svoz každou lichou středu
Únor každé úterý
Březen každé úterý
Duben každé úterý
Květen 5.5. a 19.5.
Červen 2.6. a 16.6. a 30.6.
Červenec   14.7. a 28.7.
Srpen  11.8. a 25.8.
Září   8.9. a 22.9.
Říjen každé úterý
Listopad každé úterý
Prosinec každé úterý
 
Termíny svozu odpadů:
Popelnice 110 l a 120 l 42 svozů (1x za 14 dní v letním období, 1x za týden v zimním období)
Kontejner 1100 l 26 svozů (1x za 14 dní)
Kontejner na papír na vyzvání obecního úřadu - podle potřeby (svozový den-čtvrtek)
Kontejner na plasty každou sudou sobotu
Kontejner na sklo ke konci měsíce, cca 3.týden v měsíci
Popelnice na železo na vyzvání obecního úřadu - podle potřeby (svozový den-čtvrtek)
Kontejner na textil,obuv,hračky 2x do měsíce
Kontejner velkoobjemový jaro, podzim - termín bude uveden ve zpravodaji a na webových stránkách
Nebezpečné odpady jaro, podzim - termín bude uveden ve zpravodaji a na webových stránkách
Bioodpad od dubna do listopadu každých 14 dní
 
Cena za svoz:
Občan, na kterého je evidována popelnice, kupuje na Obecním úřadě Podbřezí jednorázové samolepky                                                       v hodnotě 70,- Kč. 
Ostatní občané uhradí za shromažďování, sběr, přepravu, třídění, využívání a odstraňování komunálních                                   a tříděných odpadů níže uvedené roční částky:
a) občan   350,- Kč
b) starobní důchodce (je nutné doložit potvrzení o přidělení důchodu) 260,- Kč
c) student do 26 let -2 děti v rodině-ostatní neplatí (od 15let je nutné doložit potvrzení o studiu) 260,- Kč
d) student do 26 let -na internátu či koleji (je nutné doložit čestné prohlášení) 130,- Kč
e) majitelé rekreační nemovitosti 350,- Kč
Občané, u nichž během roku došlo ke změně sazby nebo počtu osob v domácnosti, platí novou sazbu počínaje měsícem, ve kterém změna nastala.
 
Splatnost:
do 30.4. běžného roku. 
       
Úhrada:
Hotově na obecním úřadu nebo na účet obce č. 107-4172460247/0100 pod variabilním symbolem uvedeným ve smlouvě. 

 

Odpady

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
jak-spravne-tridit-.pdf Jak správně třídit 157.9 Kb
nebezpecne-a-velkoobjemove-odpady-elektroodpad180109401.pdf 98.7 Kb
svozovy-plan-2020.pdf Svozový plán 2020 124.5 Kb
Tisk článku