Odpady
Tisk článku

Odpady

 
Svoz komunálního odpadu pro rok 2021
 
Měsíc Podbřezí, Lhota Netřeba, Chábory Osada Přímy
Leden každé úterý Svoz každou lichou středu
Únor každé úterý
Březen každé úterý
Duben každé úterý
Květen 4.5. a 18.5.
Červen 1.6. a 15.6. a 29.6.
Červenec   13.7. a 27.7.
Srpen  10.8. a 24.8.
Září   7.9. a 21.9.
Říjen každé úterý
Listopad každé úterý
Prosinec každé úterý
 
Termíny svozu odpadů:
Popelnice 110 l a 120 l 42 svozů (1x za 14 dní v letním období, 1x za týden v zimním období)
Kontejner 1100 l 26 svozů (1x za 14 dní)
Kontejner na papír na vyzvání obecního úřadu - podle potřeby (svozový den-čtvrtek)
Kontejner na plasty každou sudou sobotu
Kontejner na sklo ke konci měsíce, cca 3.týden v měsíci
Popelnice na železo na vyzvání obecního úřadu - podle potřeby (svozový den-čtvrtek)
Kontejner na textil,obuv,hračky 2x do měsíce
Kontejner velkoobjemový jaro, podzim - termín bude uveden ve zpravodaji a na webových stránkách
Nebezpečné odpady jaro, podzim - termín bude uveden ve zpravodaji a na webových stránkách
Bioodpad od dubna do listopadu každých 14 dní
 
Cena za svoz:
Občan žijící ve společné domácnosti s dalšími osobami, na kterého je evidována popelnice, kupuje dle smlouvy na Obecním úřadě Podbřezí pouze jednorázové samolepky v hodnotě 80,- Kč.
Ostatní občané hradí za shromažďování, sběr, přepravu, třídění, využívání a odstraňování komunálních                                   a tříděných odpadů dle smlouvy níže uvedené roční částky:
a) občan   500,- Kč
b) starobní důchodce (je nutné doložit potvrzení o přidělení důchodu) 400,- Kč
c) student do 26 let -2 děti v rodině-ostatní neplatí (od 18let je nutné doložit potvrzení o studiu) 400,- Kč
d) majitelé rekreační nemovitosti 500,- Kč
Občané, u nichž během roku došlo ke změně sazby nebo počtu osob v domácnosti, platí novou sazbu počínaje měsícem, ve kterém změna nastala. Tuto změnu jsou povinni do 14 dnů nahlásit na Obecním úřadě Podbřezí.
 
Splatnost:
do 30.4. běžného roku. 
       
Úhrada:
Hotově na obecním úřadu nebo na účet obce č. 107-4172460247/0100 pod variabilním symbolem uvedeným ve smlouvě. 

 

 

Třídění odpadu

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
jak-spravne-tridit-.pdf Jak správně třídit 157.9 Kb
nebezpecne-a-velkoobjemove-odpady-elektroodpad180109401.pdf 98.7 Kb
svozovy-plan-2021.pdf 41.1 Kb
Tisk článku