O obci
Tisk článku

O obci

První zprávy o obci Podbřezí pochází ze začátku 14. století, kdy je doložena existence tvrze s hospodářskými budovami v místě dnešního zámečku Skalka. 

   Na připomínku vzniku vsi a jejího odvozeného názvu, i k vyjádření životaschopnosti Obce Podbřezí, se stal ústředním motivem jejího znaku kmen břízy s kořeny. Dvě zlaté jehnědy na jeho olistěné koruně symbolizují její střediskové vsi – Podbřezí a Lhotu. Počet zelených listů koruny udává počet osad příslušných k obci - Skalku, Přímy, Chábory, Studánku, Netřebu a Škutinu. Závislost šlechtických pánů statku Skalka na podbřezských poddaných připomíná umístění fragmentů z jejich rodových znaků pod ochranné zastřešení březové koruny. Stříbrná ryba dokladuje zdejší zaniklé rybnikářství a plovoucí ryby užívali ve svém znaku také rytíři Ostrovští. Ze znaku starodávného mladotovského rodu byla použita červeň (jako základová barva znakového štítu) a černý broušený drahokam.

      V obci Podbřezí se nachází množství kulturních a historických památek. Dominantou je zámeček Skalka, který sice není veřejnosti přístupný, ale jeho poloha a upravenost potěší oko i náročného turisty. V blízkosti zámku se nachází starobylý lesní židovský hřbitov. V dobách minulých zde žila poměrně velká židovská komunita. Ze zdejších 92 stélek (náhrobků) je nejstarší z r. 1725 a poslední je Kischův pomník z roku 1906. Ke hřbitovu se návštěvníci dostanou pěšinou, která vede podél potoka, který je zvaný Zlatý. Ten je opředen mnoha pověstmi o rýžování zlata a splavnosti dříví z nedalekých Orlických hor.

      Obcí se během její historie několikrát prohnala Velká voda. Ta nejničivější ovšem byla povodeň v roce 1998. Více jak stoletá voda za sebou zanechala velké škody. Dokázala však stmelit zastupitelstvo obce, aktivní firmy a občany k opravě splavu, židovského hřbitova, mostu, chodníků, kanalizace, školy i školního hřiště a sportovního areálu. Proti obecnímu úřadu byl při této příležitosti postaven tzv. povodňový domek s třemi garsonkami. Dalšími stavebními aktivitami obec Podbřezí zkrásněla – včetně Lhoty Netřeby a příslušných osad. Firma AZ Satelit (nynější Proteco nářadí) v několika následujících letech opravila zámek Skalka do nynější podoby.

      Podbřezí je malebná aktivní obec, která se stala v minulosti Vesnicí roku Královéhradeckého kraje, získala ocenění za práci s mládeží a ocenění za péči o zeleň.  Nechybí zde ani občanská vybavenost jako je Pošta Partner, knihovna, základní a mateřská škola, obchod, hostinec a motel.

     Škola v Podbřezí - Skalce byla postavena v letech 1896 –97 a svému účelu byla slavnostně odevzdána 12. září 1897. Prvním řídícím učitelem byl Otakar Sklenář. Léta plynula, ve škole se měnily jak počty žáků (nejvíce ve školním roce 1909/1910 - 220 žáků a nejméně v roce 1992/1993 – 20 žáků), tak zařízení a vybavení školy. V letech 2010 – 2019 prošla základní škola důkladnou rekonstrukcí s přistavením celého patra v půdních prostorách. Jednou z dalších etap v roce 2012 byl vznik mateřské školy, ve které jsou děti vzdělávány podle Montessori pedagogického systému. Touto širokou opravou vzniklo v Podbřezí moderní vzdělávací zařízení pro děti ze širokého okolí.

       V roce 2020 v obci žije 566 obyvatel, kteří se aktivně zapojují do obecního života ať už jako jednotlivci nebo členové nějakého spolku. Ročně se zde koná na 30 společenských a sportovních akcí. Aktivních spolků je zde osm: SDH Podbřezí – Skalka, SDH Lhota Netřeba, Sdružení žen Podbřezí, Sportovní klub Skalka, Myslivecké sdružení, Oddíl Skaláci, Chovatelé poštovních holubů a Svaz včelařů.

 

Historie Obce Podbřezí  Historie Obce Podbřezí  Historie Obce PodbřezíHistorie Obce PodbřezíHistorie Obce PodbřezíHistorie Obce PodbřezíHistorie Obce PodbřezíHistorie Obce PodbřezíHistorie Obce PodbřezíHistorie Obce PodbřezíHistorie Obce PodbřezíHistorie Obce Podbřezí

Tisk článku